Serwis Patronite.pl zastrzega, że poniższe informacje nie mają charakteru porady rachunkowej. Patronite.pl jest jedynie pośrednikiem usług między Patronami i twórcami, nie sugerujemy sposobu księgowania, ponieważ to w obowiązku Autora jest przyjęcie odpowiedniego modelu rozliczenia rachunkowego. Pamiętaj, że jako otrzymujący odpowiedzialny jesteś za rozliczenie podatków od otrzymywanego wsparcia! 


Działamy już od ponad 5 lat. Przez ten czas odbyliśmy wiele rozmów na tematy podatkowe z firmami doradczymi, biurami rachunkowymi i przede wszystkim z Wami – Autorami zarejestrowanymi na platformie Patronite. Traktujemy zatem ten tekst jako miejsce wymiany doświadczeń na temat podatków oraz uzupełnienie informacji zawartej w FAQ. Proszę tego tekstu nie traktować jako kompendium wiedzy, a jedynie jako przyczynek do dyskusji. W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z US, pracuje tam wiele kompetentnych i przyjaznych osób.


AKTUALIZACJA:

W 2020 roku pojawiła się seria korzystnych interpretacji podatkowych odnoszących się bezpośrednio do pozyskiwania środków od Patronów za pomocą platformy Patronite! Poniżej podajemy link do bazy interpretacji indywidualnej w Systemie Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów oraz do omówienia prasowego tej interpretacji pochodzącej z serwisu rp.pl

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Omówienie: Kto zbiera na Patronite datki na biznes, rozlicza podatek od darowizn

Prosimy pamiętać, że jest to interpretacja indywidualna, która wskazuje na konkretną sytuację konkretnego Autora, może ale nie musi przekładać się na sytuację podatkową innych osób.

Naszym zdaniem świetną robotę zrobili też dziennikarze z Poradnika Przedsiębiorcy (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/), którzy w przystępny sposób zajęli się kwestią rozliczeń pochodzących z Patronite.pl: Wpłaty na konto Patronite. Jak opodatkować?

Jeżeli jesteś osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej i Patron za udzielone finansowanie otrzymuje od Ciebie jedynie podziękowania (np. umieszczenie na liście wspierających, list, e-mail) lub symboliczny upominek (gadżet, link do ciekawej strony, kartkę pocztową z Twoją grafiką), to otrzymane wsparcie powinno zostać uznane za darowiznę. Zakładając, że Patronami są osoby z Tobą niespokrewnione, to zwolnione z opodatkowania będą darowizny do kwoty 5 308 zł (pod uwagę bierze się kwotę łącznych wpłat od jednej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających rok ostatniej wpłaty). Dopiero wpłaty powyżej tej wysokości pochodzące od jednej osoby będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Aktualne stawki podatków od spadków i darowizn możesz znaleźć na stronie http://mf.gov.pl.

Jeśli za udzielone finansowanie Patron otrzymuje od Ciebie świadczenie wzajemne (np. książkę, płytę, bilet na koncert), to może to być uznane za sprzedaż (przedsprzedaż). W takim przypadku kwoty otrzymane od Patronów należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej. W zależności od Twojego wyboru, przychody takie mogą podlegać opodatkowaniu według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%), wg. stawki liniowej podatku 19%, ewentualnie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg. stawki 3%. Aktualne stawki podatków możesz znaleźć na stronie http://mf.gov.pl. Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą w takim samym lub zbliżonym zakresie jak Twoja działalność opisana na portalu Patronite.pl, to niezależnie od tego czy Patron za udzielone finansowanie otrzymuje od Ciebie jedynie podziękowania (np. umieszczenie na liście wspierających, list, e-mail), symboliczny upominek (gadżet, link do ciekawej strony, kartkę pocztową z Twoją grafiką), czy świadczenie wzajemne (np. książkę, płytę, bilet na koncert), to może to zostać uznane za sprzedaż (przedsprzedaż). W takim przypadku kwoty otrzymane od Patronów należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.

Co ze środkami przekazanymi przez Mecenasów? Zgodnie z regulaminem portalu Patronite.pl, co do zasady, wpłaty otrzymywane od mecenasa powinny stanowić darowizny, ponieważ nie są związane z żadnym świadczenie wzajemnym autora na rzecz wspierającego go Mecenasa. W przypadku Autorów prowadzących działalność gospodarczą środki przekazywane przez Mecenasów są regulowane umowami zawartymi pomiędzy Mecenasem a Autorem.

Często pojawia się pytanie: Jak rejestrować przychód pochodzący od Patronów? Pytania te dotyczą generalnie szerokiego wachlarza usług i produktów dostarczanych drogą elektroniczną. Ze względu na np. brak szczegółowych danych na wyciągu bankowym, dokument ten przestaje być wystarczającą podstawą księgowania przychodu. W praktyce Autorzy przedsiębiorcy, aby uniknąć tych niedogodności, dodrukowują szczegółowe wyciągi transakcji bezpośrednio z serwisu zajmującego się płatnością elektroniczną, a następnie podpinają do wyciągu z konta firmowego. Podobnie jest w przypadku platformy Patronite. W przypadku przedsiębiorcy, czy innego przekazującego (osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej) Patronom nagrody o niepomijalnej wartości podstawowym dokumentem ewidencji tak dokonanej sprzedaży będzie wyciąg bankowy oraz wykaz transakcji dostępny w sekcji faktury/historia transakcji. Proszę pamiętać, że obowiązkiem jest wykazanie jakie transakcje sprzedaży miały miejsce - czyli kompletność przychodu. Dodatkowo w wybranych przypadkach może zachodzić obowiązek podatkowego prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży (można to zrobić po prostu sumując kwoty otrzymanego wsparcia od Patronów w każdym dniu). Wybór sposobu księgowania, ewidencji przychodu, należy do każdego przedsiębiorcy, zależy od jego statusu (czy prowadzi podatkową KPiR, czy pełną księgowość, czy jest podatnikiem VAT czy nie), księgowanie przychodu jedynie z wyciągu bankowego jest co do zasady przecież wersją uproszczoną. Dane szczegółowe do przychodu (imię i nazwisko i adres wpłacającego - jako minimum dla wpłacających osób fizycznych, dla firm : nazwa firmy i NIP) są tak naprawdę potrzebne w sytuacji kiedy wpłacający wystąpi z prośbą o wystawienie faktury, bez tej prośby istotnym jest nade wszystko kompletne ujęcie przychodu otrzymanego. 

Na koniec: tekst powyżej nie należy traktować jako porady podatkowej, aby mieć pewność czy otrzymywane wsparcie jest darowizną czy przychodem z działalności gospodarczej oraz w jaki sposób rozliczyć się z urzędem skarbowym, zawsze można wystąpić z wnioskiem o wydanie dla indywidualnej interpretacji podatkowej. Więcej o tym jak i gdzie złożyć wniosek znajdziesz tutaj na stronie http://finanse.mf.gov.pl