1. Wypłata automatyczna

Środki są automatycznie zgłaszane do wypłaty, gdy saldo dla danego operatora (PayPal, tPay) przekroczy 200 zł. Wypłaty są generowane automatycznie dwa razy w miesiącu - ok. 1 i 15 dnia miesiąca.


Ważne! Środki przedpłacone (tPay) w całości trafiają na Twoje konto zaraz po wpłacie, natomiast wykupiony próg jest wliczany do licznika do końca subskrypcji (np. Patron wybrał próg 10 zł na 6 miesięcy: na Twoje konto od razu trafi 60 zł. Natomiast próg 10 zł będzie wliczany przez kolejne 6 miesięcy)


2. Wypłaty ręczne

Wypłatę ręczną można zgłosić w dowolnym momencie – najpierw jednak trzeba kliknąć w zakładce „Saldo” (https://patronite.pl/moj_profil/finanse/wyplata) przycisk „Włącz ręczne wypłaty” 

Od tej pory można samodzielnie decydować:

  • kiedy
  • jaką kwotę
  • którego operatora płatności

chce się wypłacić – może to być nawet złotówka!


Wszystkie szczegóły  wypłaty ręcznych zawarte są w tym artykule: https://patronite.pl/post/7740/wazne-nowy-system-rozliczen


Uwaga! W momencie przejścia na ręczne wypłaty konto przestają obejmować wypłaty automatyczne! To oznacza, że każdego miesiąca trzeba je zlecać samodzielnie lub kliknąć „Wyłącz wypłaty ręczne”.


Ważne! Wszystkie wypłaty są zlecane ręcznie przez dział finansów – dlatego realizowane są w okolicach 1 i 15 dnia miesiąca (zarówno automatyczne jak i zgłoszone ręcznie).


3. MangoPay

Każdy Autor tworzy swój indywidualny wallet podczas procesu weryfikacji (https://patronite.pl/post/4283/jak-waczyc-patnosc-karta-przewodnik-dla-autorow ) i sam decyduje, kiedy wypłacić środki. W sekcji Saldo, przy polu sumy środków MangoPay, pojawi się przycisk "Wypłać" - po jego naciśnięciu, wypłata zostanie zrealizowana (i dotrze na konto, podane w ustawieniach Kart) w przeciągu max. 3 dni!


4. iMoje

Wszystkie transakcje są przesyłane automatycznie na konto bankowe - raz na 24 godziny (w dni robocze) system generuje przelew na podane przez Autora konto. Nie ma tu dodatkowych opłat, środki docierają w ciągu ok. 48 godzin.