Pierwszym krokiem jest wypłata środków. Środki są automatycznie zgłaszane do wypłaty, gdy saldo dla danego operatora (PayPal, tPay) przekroczy 200 zł. Wypłaty są generowane automatycznie dwa razy w miesiącu - ok. 1 i 15 dnia miesiąca. Jeśli tylko spełniony jest warunek, dotyczący wysokości salda, zawsze dostajesz dwa przelewy - środki, wpłacone przez tPay wędrują na Twoje konto bankowe, środki wpłacone przez PayPal - na konto PayPal. 


Jeśli Twoje saldo na Patronite jest mniejsze od 200 zł, możesz nacisnąć przycisk "Zleć wypłatę" w sekcji Saldo - wówczas środki zostaną zgłoszone do wypłaty i zrealizowane. 


Jeśli chodzi o płatność kartą - MangoPay - każdy Autor tworzy swój indywidualny wallet podczas procesu weryfikacji (https://patronite.pl/post/4283/jak-waczyc-patnosc-karta-przewodnik-dla-autorow ) i sam decyduje, kiedy wypłacić środki. W sekcji Saldo, przy polu sumy środków MangoPay pojawi się przycisk "wypłać" - po jego naciśnięciu, wypłata zostanie zrealizowana (i dotrze na konto, podane w ustawieniach Kart w przeciągu max. 3 dni)