Ogólne zasady

Pieniądze zgromadzone na koncie Autora wypłacane są w kilku trybach:


1. Wypłata automatyczna 

Środki są automatycznie zgłaszane do wypłaty, gdy saldo dla danego operatora (PayPal, tPay) przekroczy 200 zł. Wypłaty są generowane automatycznie dwa razy w miesiącu - ok. 1 i 15 dnia miesiąca

Ważne! Środki przedpłacone (tPay) w całości trafiają na Twoje konto zaraz po wpłacie - więcej szczegółów tutaj: W jaki sposób trafiają do mnie pieniądze wpłacone poprzez tPay? 


2. Wypłaty ręczne 

Wypłatę ręczną można zgłosić w dowolnym momencie – najpierw jednak trzeba kliknąć w zakładce „Saldo” przycisk „Włącz ręczne wypłaty”.


Od tej pory można samodzielnie decydować: 

  • kiedy 
  • jaką kwotę 
  • którego operatora płatności dotyczy wypłata – może to być nawet złotówka! 

Wszystkie szczegóły wypłat ręcznych zawarte są w tym artykule: WAŻNE: nowy system rozliczeń! 


Uwaga! W momencie przejścia na ręczne wypłaty, konto przestają obejmować wypłaty automatyczne! To oznacza, że każdego miesiąca trzeba je zlecać samodzielnie lub kliknąć „Wyłącz wypłaty ręczne”


Ważne! Wszystkie wypłaty są zlecane ręcznie przez dział finansów – dlatego realizowane są w okolicach 1 i 15 dnia miesiąca (zarówno automatyczne jak i zgłoszone ręcznie)


3. Automatyczna wypłata powyżej 8 tysięcy złotych 

Gdy łączne saldo tPay i PayPal przekroczy 8000 zł, system automatycznie zgłosi wypłatę środków (liczy się tu saldo łączne - np. gdy saldo tPay wynosi 6000 zł, a saldo PayPal 3000 zł, środki zostaną automatycznie zgłoszone do wypłaty). Automatyczna wypłata środków powyżej 8000 ignoruje system wypłat ręcznych. 

System ten działa w ramach obowiązków, wynikających ze statusu Małej Instytucji Płatniczej - ale i z dbałości o bezpieczeństwo zgromadzonych środków. 


Ważne! Ten mechanizm nie obejmuje wypłat środków otrzymanych za pomocą MangPay i iMoje (te metody płatności obsługiwane są przez indywidualne mechanizmy wypłat). 


Jak działają wypłaty: tPay, PayPal, iMoje i MangoPay?


Uwaga! W momencie aktywacji profilu domyślnie włączone są 2 metody płatności: tPay oraz PayPal. Po dodatkowej weryfikacji będzie można włączyć jeszcze płatność kartami.


1. tPay – przelew na polskie konto bankowe

a) wypłaty automatyczne - zgłaszane są w okolicach 1. i 15. dnia każdego miesiąca po zebraniu na koncie tPay co najmniej 200 zł 

b) wypłaty ręczne – można je zgłosić w dowolnym momencie bez względu na to, jaka kwota jest zebrana na koncie Więcej szczegółów tutaj: W jaki sposób trafiają do mnie pieniądze wpłacone poprzez tPay? 


2. PayPal – przelew na polskie konto bankowe 

a) wypłaty automatyczne - zgłaszane są w okolicach 1. i 15. dnia każdego miesiąca po zebraniu na koncie PayPal co najmniej 200 zł 

b) wypłaty ręczne – można je zgłosić w dowolnym momencie bez względu na to, jaka kwota jest zebrana na koncie 


3. MangoPay 

Każdy Autor tworzy swój indywidualny wallet podczas procesu weryfikacji i sam decyduje, kiedy wypłacić środki. W sekcji Saldo, przy polu sumy środków MangoPay, pojawi się przycisk "Wypłać" - po jego naciśnięciu, wypłata zostanie zrealizowana (i dotrze na konto, podane w ustawieniach Kart) w przeciągu max. 3 dni! 


4. iMoje – przelew na polskie konto bankowe 

Wszystkie transakcje są przesyłane automatycznie na konto bankowe - raz na 24 godziny (w dni robocze) system generuje przelew na podane przez Autora konto. Nie ma tu dodatkowych opłat, środki docierają w ciągu ok. 48 godzin. 

Ważne! Wszystkie przelewy trafiają na jedno konto bankowe, ale nie są sumowane! Każda wypłata to oddzielny przelew.


Termin wypłat

1. tPay i PayPal 

Wszystkie wypłaty są zlecane ręcznie przez dział finansów – dlatego realizowane są w okolicach 1 i 15 dnia miesiąca (zarówno automatyczne jak i zgłoszone ręcznie). Każde konto Autora uruchamiane jest z włączonymi domyślnie metodami tPay oraz PayPal.

2. iMoje 

Wszystkie transakcje są przesyłane automatycznie na konto bankowe raz na 24 godziny (w dni robocze) – środki powinny dotrzeć w ciągu 48 godzin 

3. MangoPay 

Autor sam decyduje, kiedy wypłacić środki. W sekcji Saldo, przy polu sumy środków MangoPay, pojawi się przycisk "Wypłać" - po jego naciśnięciu, wypłata zostanie zrealizowana (i dotrze na konto, podane w ustawieniach Kart) w przeciągu max. 3 dni!