OGÓLNE ZASADY

 

Pieniądze zgromadzone na koncie Autora wypłacane są w kilku trybach:

 

1. Wypłata automatyczna

Środki są automatycznie zgłaszane do wypłaty, gdy saldo dla danego operatora (PayPal, tPay) przekroczy 200 zł. Wypłaty są generowane automatycznie dwa razy w miesiącu - ok. 1 i 15 dnia miesiąca.

 

Ważne! Środki przedpłacone (tPay) w całości trafiają na Twoje konto zaraz po wpłacie - więcej szczegółów tutaj: https://patronite.freshdesk.com/a/solutions/articles/43000596662 

 

2. Wypłaty ręczne

Wypłatę ręczną można zgłosić w dowolnym momencie – najpierw jednak trzeba kliknąć w zakładce „Saldo” (https://patronite.pl/moj_profil/finanse/wyplata) przycisk „Włącz ręczne wypłaty” 

Od tej pory można samodzielnie decydować:

  • kiedy

  • jaką kwotę

  • którego operatora płatności dotyczy wypłata – może to być nawet złotówka!

 

Wszystkie szczegóły wypłat ręcznych zawarte są w tym artykule: https://patronite.pl/post/7740/wazne-nowy-system-rozliczen

 

Uwaga! W momencie przejścia na ręczne wypłaty, konto przestają obejmować wypłaty automatyczne! To oznacza, że każdego miesiąca trzeba je zlecać samodzielnie lub kliknąć „Wyłącz wypłaty ręczne”.

 

Ważne! Wszystkie wypłaty są zlecane ręcznie przez dział finansów – dlatego realizowane są w okolicach 1 i 15 dnia miesiąca (zarówno automatyczne jak i zgłoszone ręcznie).

 

3. Automatyczna wypłata powyżej 8 tysięcy złotych

 

 Gdy łączne saldo tPay i PayPal przekroczy 8000 zł, system automatycznie zgłosi wypłatę środków (liczy się tu saldo łączne - np. gdy saldo tPay wynosi 6000 zł, a saldo PayPal 3000 zł, środki zostaną automatycznie zgłoszone do wypłaty). Automatyczna wypłata środków powyżej 8000 ignoruje system wypłat ręcznych. 

System ten działa w ramach obowiązków, wynikających ze statusu Małej Instytucji Płatniczej - ale i z dbałości o bezpieczeństwo zgromadzonych środków. 

 

 

Ważne!

Ten mechanizm nie obejmuje wypłat środków otrzymanych za pomocą MangPay i iMoje (te metody płatności obsługiwane są przez indywidualne mechanizmy wypłat). 

 

 

 

 

Jak działają wypłaty: tPay, PayPal, iMoje i MangoPay? 

 

 

1. tPay – przelew na polskie konto bankowe
a) wypłaty automatyczne - zgłaszane są w okolicach 1. i 15. dnia każdego miesiąca po zebraniu na koncie tPay co najmniej 200 zł

 

b) wypłaty ręczne – można je zgłosić w dowolnym momencie bez względu na to, jaka kwota jest zebrana na koncie

 

Więcej szczegółów tutaj: https://patronite.freshdesk.com/a/solutions/articles/43000596662 

 

2. PayPal – przelew na polskie konto bankowe

a) wypłaty automatyczne - zgłaszane są w okolicach 1. i 15. dnia każdego miesiąca po zebraniu na koncie PayPal co najmniej 200 zł

 

b) wypłaty ręczne – można je zgłosić w dowolnym momencie bez względu na to, jaka kwota jest zebrana na koncie

 

 

3. MangoPay

Każdy Autor tworzy swój indywidualny wallet podczas procesu weryfikacji (https://patronite.pl/post/4283/jak-waczyc-patnosc-karta-przewodnik-dla-autorow ) i sam decyduje, kiedy wypłacić środki. W sekcji Saldo, przy polu sumy środków MangoPay, pojawi się przycisk "Wypłać" - po jego naciśnięciu, wypłata zostanie zrealizowana (i dotrze na konto, podane w ustawieniach Kart) w przeciągu max. 3 dni!

 

4. iMoje – przelew na polskie konto bankowe

Wszystkie transakcje są przesyłane automatycznie na konto bankowe - raz na 24 godziny (w dni robocze) system generuje przelew na podane przez Autora konto. Nie ma tu dodatkowych opłat, środki docierają w ciągu ok. 48 godzin.


Ważne! Wszystkie przelewy trafiają na jedno konto bankowe, ale nie są sumowane! Każda wypłata to oddzielny przelew 


TERMIN WYPŁAT


1. tPay i PayPal

Wszystkie wypłaty są zlecane ręcznie przez dział finansów – dlatego realizowane są w okolicach 1 i 15 dnia miesiąca (zarówno automatyczne jak i zgłoszone ręcznie).

 

2. iMoje

Wszystkie transakcje są przesyłane automatycznie na konto bankowe raz na 24 godziny (w dni robocze) – środki powinny dotrzeć w ciągu 48 godzin


3. MangoPay

Autor sam decyduje, kiedy wypłacić środki. W sekcji Saldo, przy polu sumy środków MangoPay, pojawi się przycisk "Wypłać" - po jego naciśnięciu, wypłata zostanie zrealizowana (i dotrze na konto, podane w ustawieniach Kart) w przeciągu max. 3 dni!