Ogólne zasady

Pieniądze zgromadzone na koncie Autora wypłacane są w kilku trybach:

1. Wypłata automatyczna 

Środki są automatycznie zgłaszane do wypłaty, gdy saldo dla danego operatora (PayPal, Tpay) przekroczy 200 zł. Wypłaty są generowane automatycznie dwa razy w miesiącu - ok. 1 i 15 dnia miesiąca

Ważne! Środki przedpłacone (Tpay) w całości trafiają na Twoje konto zaraz po wpłacie - więcej szczegółów tutaj: W jaki sposób trafiają do mnie pieniądze wpłacone poprzez Tpay? 

2. Wypłaty ręczne

Wypłatę ręczną można zgłosić w dowolnym momencie - można to zrobić w zakładce „Saldo”. Domyślnie każdy Autor ma zaznaczone pole “Ustaw wypłaty automatyczne dla Tpay i PayPal”. Żeby wyłączyć wypłaty automatyczne wystarczy odznaczyć to pole i kliknąć “Zapisz zmiany”

 

Od tej pory można samodzielnie decydować: 

  • kiedy 
  • jaką kwotę 
  • którego operatora płatności dotyczy wypłata – może to być nawet złotówka! 

Wszystkie szczegóły wypłat ręcznych zawarte są w tym artykule: WAŻNE: nowy system rozliczeń! 

Uwaga! W momencie przejścia na ręczne wypłaty, konto przestają obejmować wypłaty automatyczne! To oznacza, że każdego miesiąca trzeba je zlecać samodzielnie lub zaznaczyć pole “Ustaw wypłaty automatyczne dla Tpay i PayPal”

Ważne! Wszystkie wypłaty są zlecane ręcznie przez dział finansów – dlatego realizowane są w okolicach 1. i 15. dnia miesiąca (wypłaty automatyczne). Wypłaty zgłoszone ręcznie są realizowane raz w tygodniu.

3. Automatyczna wypłata powyżej 8 tysięcy złotych 

Gdy łączne saldo Tpay i PayPal przekroczy 8000 zł, system automatycznie zgłosi wypłatę środków (liczy się tu saldo łączne - np. gdy saldo Tpay wynosi 6000 zł, a saldo PayPal 3000 zł, środki zostaną automatycznie zgłoszone do wypłaty). Automatyczna wypłata środków powyżej 8000 ignoruje system wypłat ręcznych. 

System ten działa w ramach obowiązków, wynikających ze statusu Małej Instytucji Płatniczej - ale i z dbałości o bezpieczeństwo zgromadzonych środków. 

Ważne! Ten mechanizm nie obejmuje wypłat środków otrzymanych za pomocą Mangopay i Imoje (te metody płatności obsługiwane są przez indywidualne mechanizmy wypłat). 

Jak działają wypłaty: Tpay, PayPal, Imoje i Mangopay?

Uwaga! W momencie aktywacji profilu domyślnie włączone są 2 metody płatności: Tpay oraz PayPal. Po dodatkowej weryfikacji będzie można włączyć jeszcze płatność kartami.

1. Tpay – przelew na polskie konto bankowe

a) wypłaty automatyczne - zgłaszane są w okolicach 1. i 15. dnia każdego miesiąca po zebraniu na koncie Tpay co najmniej 200 zł 

b) wypłaty ręczne – można je zgłosić w dowolnym momencie bez względu na to, jaka kwota jest zebrana na koncie Więcej szczegółów tutaj: W jaki sposób trafiają do mnie pieniądze wpłacone poprzez Tpay? 

2. PayPal – przelew na polskie konto bankowe 

a) wypłaty automatyczne - zgłaszane są w okolicach 1. i 15. dnia każdego miesiąca po zebraniu na koncie PayPal co najmniej 200 zł 

b) wypłaty ręczne – można je zgłosić w dowolnym momencie bez względu na to, jaka kwota jest zebrana na koncie 

3. Mangopay 

Każdy Autor tworzy swój indywidualny wallet podczas procesu weryfikacji i sam decyduje, kiedy wypłacić środki. W sekcji Saldo, przy polu sumy środków Mangopay, pojawi się przycisk "Wypłać" - po jego naciśnięciu, wypłata zostanie zrealizowana (i dotrze na konto, podane w ustawieniach Kart) w przeciągu max. 3 dni! 

4. Imoje – przelew na polskie konto bankowe 

Wszystkie transakcje są przesyłane automatycznie na konto bankowe - raz na 24 godziny (w dni robocze) system generuje przelew na podane przez Autora konto. Nie ma tu dodatkowych opłat, środki docierają w ciągu ok. 48 godzin. 

Ważne! Wszystkie przelewy trafiają na jedno konto bankowe, ale nie są sumowane! Każda wypłata to oddzielny przelew.

Termin wypłat

1. Tpay i PayPal 

Wszystkie wypłaty są zlecane ręcznie przez dział finansów – dlatego realizowane są w okolicach 1 i 15 dnia miesiąca (zarówno automatyczne jak i zgłoszone ręcznie). Każde konto Autora uruchamiane jest z włączonymi domyślnie metodami Tpay oraz PayPal.

2. Imoje 

Wszystkie transakcje są przesyłane automatycznie na konto bankowe raz na 24 godziny (w dni robocze) – środki powinny dotrzeć w ciągu 48 godzin 

3. Mangopay 

Autor sam decyduje, kiedy wypłacić środki. W sekcji Saldo, przy polu sumy środków Mangopay, pojawi się przycisk "Wypłać" - po jego naciśnięciu, wypłata zostanie zrealizowana (i dotrze na konto, podane w ustawieniach Kart) w przeciągu max. 3 dni!