Opcja Anonimowego Patronatu pozwala wspierać Autora, jednocześnie ukrywając Twój profil Patrona przed wzrokiem innych osób (nie pojawi się on na ogólnodostępnej liście Patronów). Jedyną osobą, która zauważy Twoją hojność jest sam Autor. Wsparcie nie jest więc „w pełni” anonimowe – Autor będzie widział, od kogo otrzymuje fundusze (imię, nazwisko, mail). Wszystko zostanie jednak wyłącznie między Wami! :)


Anonimowe wsparcie ustawia się zaraz po wybraniu progu, którym chcesz wspierać Autora. Trzeba tylko zaznaczyć opcję "Czy subskrypcja ma być anonimowa?", która znajduje się pod napisem "Wybrany próg ... zł/miesiąc". 


Jeśli już jesteś Patronem wybranego Autora w każdej chwili możesz przejść na Anonimowy Patronat. Wystarczy kliknąć opcję "Zmień na anonimową", która znajduje się w kafelku Autora.