Uwaga! Akcja zakończona!

Jeśli włączysz funkcję Płać z ING na swoim profilu Autora, to za każdym razem, gdy nowy Patron wesprze Cię opłacając subskrypcję za pomocą przelewu z konta ING, bank dopłaci Ci dodatkowe 25%! Każdy Autor może otrzymać łącznie do 500 zł w formie takich dopłat. 

Jak dołączyć do Płać z ING?

a) możesz wyrazić chęć dołączenia już na etapie tworzenia profilu - wystarczy, że w ostatnim kroku kreatora profilu zapoznasz się z regulaminem akcji i zaznaczysz pole, które pozwoli Ci dołączyć do Płać z ING 

b) jeśli Twój profil jest już aktywny, zaloguj się na swoje konto i przejdź do tej sekcji  - a następnie zaakceptuj regulamin akcji (oczywiście uprzednio się z nim zapoznając) 

I...tyle! Od tej pory do każdej nowej wpłaty Patrona, wykonanej przez przelew z ING, otrzymasz dodatkowe 25%!

Szczegóły:

1. Jak wypłacane są dodatkowe środki, dopłacane przez ING? 

Wypłaty związane z akcją "Płać z ING" są realizowane osobnym przelewem bankowym, raz w miesiącu (przelew obejmuje środki zgromadzone w poprzednim miesiącu kalendarzowym).

2. Czy akcja obejmuje tylko nowe przelewy? 

ING Bank Śląski dopłaci dodatkowe 25% do wszystkich wpłat z ING, które zostaną wykonane po przyłączeniu się do akcji (czyli - do wszystkich nowych subskrypcji po dołączeniu do Płać z ING, do określonego limitu - patrz niżej)

3. Jak długo będzie trwała akcja? 

Do 10.05.2020 r lub do wyczerpania środków.

4. Czy są jakieś ograniczenia co do kwot przekazywanych w ramach Płać z ING? 

Tak - wartość jednorazowej dopłaty nie może przekroczyć kwoty 100 zł, natomiast łączny limit dopłat na jednego Autora wynosi 500 zł. Jeśli w pierwszej edycji Twoje konto osiągnęło limit 500 zł, w drugiej edycji możesz zdobyć kolejne 500 zł dopłaty. Użytkownicy, którzy dołączają do akcji po raz pierwszy, mogą uzyskać maksymalnie 500 zł dopłaty.