Każdy Autor ma dostęp do 3 list Patronów:


1. AKTYWNI: https://patronite.pl/moj_profil/patroni

Tutaj można sprawdzić wszystkie aktywne subskrypcje oraz jej szczegóły: m. in. nazwę i adres mailowy Patrona, wybrany próg, datę wpłaty, itd.


Poza tym znajduje się tutaj również wyszukiwarka – wystarczy wpisać email lub nazwę (albo jej część) użytkownika, żeby znaleźć konkretnego Patrona :)


2. OCZEKIJĄCY: https://patronite.pl/moj_profil/patroni/oczekujacy-na-platnosc

Tutaj znajduje się lista Patronów, których subskrypcje oczekują na kolejne pobranie. Lista zawiera tylko podstawowe dane (nazwa, adres mailowy data próby pobrania, itp.):


Ważne!

Nie każdy Patron z tej listy powróci do aktywnych! Jeśli w wyniku jakiegoś błędu (np. brak pieniędzy na koncie, utrata ważności karty, itd.) ponowne próby pobrania nie powiodą się subskrypcja zostanie automatycznie anulowana!

 

3. NIEAKTYWNI: https://patronite.pl/moj_profil/patroni/nieaktywni

Ta lista zawiera spis wszystkich Patronów, których subskrypcje zakończyły się. Można tutaj sprawdzić, kiedy dana osoba zakończyła wsparcie, na jakim progu była oraz ile łącznie trwała jej subskrypcja:Uwaga!

Na dole każdej zakładki można pobrać plik csv z pełną listą Patronów:


Ważne!

Jeden Patron może znajdować się tylko w jednej zakładce, tzn. że jeśli jego subskrypcja zakończyła się to nie znajdziemy go na liście aktywnych Patronów!