Każdy Autor ma dostęp do 3 list Patronów: 

1. Aktywni

Tutaj można sprawdzić wszystkie aktywne subskrypcje oraz jej szczegóły: m. in. nazwę i adres mailowy Patrona, wybrany próg, datę wpłaty, itd. 

Poza tym znajduje się tutaj również wyszukiwarka. Można w niej wyszukiwać Patronów na 2 sposoby:

    a. na podstawie imienia + nazwiska lub nazwiska Patrona

    b. na podstawie adresu mailowego Patrona


W prawym górnym rogu można pobrać 2 listy: 

    a. Wszystkich aktywnych Patronów w formacie CSV - co umożliwi Ci sortowanie, filtrowanie etc. całej bazy wspierających Cię osób. 

Uwaga! W pobranym pliku CSV wyświetlą się numery telefonów Twoich Patronów, a także numery ID (unikalny numer przypisany do profilu Patrona). Pamiętaj, że na pobranym pliku możesz pracować!

    b. Raport darowizn - tutaj możesz łatwo sprawdzić, jakie kwoty w ciągu ostatnich 5 lat wpłacił dany Patron

2. Oczekujący

Tutaj znajduje się lista Patronów, których subskrypcje oczekują na kolejne pobranie. Lista zawiera tylko podstawowe dane (nazwa, adres mailowy, data próby pobrania, itp.):


Ważne! Nie każdy Patron z tej listy powróci do aktywnych! Jeśli w wyniku jakiegoś błędu (np. brak pieniędzy na koncie, utrata ważności karty, itd.) ponowne próby pobrania nie powiodą się subskrypcja zostanie automatycznie anulowana! 


3. Nieaktywni

Ta lista zawiera spis wszystkich Patronów, których subskrypcje zakończyły się. Można tutaj sprawdzić, kiedy dana osoba zakończyła wsparcie, na jakim progu była oraz ile łącznie trwała jej subskrypcja: 

Poza tym znajduje się tutaj również wyszukiwarka. Można w niej wyszukiwać Patronów na 2 sposoby:

    a. na podstawie imienia + nazwiska lub nazwiska Patrona

    b. na podstawie adresu mailowego Patrona


Uwaga! W prawym górnym rogu każdej zakładki można pobrać plik CSV z pełną listą Patronów: 


Ważne! Patron może wyświetlać się zarówno na liście aktywnych, jak i nieaktywnych z uwagi na mechanikę działania platformy. Więcej informacji dlaczego tak się dzieje przeczytasz w tym artykule!