Pełna lista wpłat Patronów znajduje się tutaj.

W tej zakładce możemy sprawdzić listę wpłat od początku istnienia profilu (bez podziału na Patronów aktywnych i nieaktywnych). Dowiemy się z niej, jaką kwotę dany Patron przekazał, kiedy to nastąpiło, jaka prowizja została od tego pobrana, itd. Mamy także możliwość skorzystania z wyszukiwarki – po wpisaniu adresu mailowego Patrona zostaną pokazane wszystkie jego wpłaty. 

Na górze strony jest możliwość pobrania pliku CSV w dwóch opcjach:  

    a) z ostatnich 12 miesięcy - dla każdego miesiąca oddzielny plik

    b) zbiorczy raport z całego roku