Domyślnie każde konto po założeniu to konto Patrona. Rola ta nie ulega zmianie także po rozpoczęciu tworzenia profilu Autora – dzieje się tak dlatego, że nie jest on jeszcze widoczny publicznie. Dopiero po aktywacji konto „oficjalnie” otrzymuje status Autora :) W dalszym ciągu jednak zachowuje funkcje Patrona – czyli możemy przyjmować wsparcie od naszych Patronów, ale równocześnie sami możemy pomagać innym Autorom.