Na Patronite działa system automatycznej wypłaty sald powyżej 8000 zł (liczonych łącznie dla tPay i PayPal). To system, który wdrożyliśmy w ramach obowiązków, wynikających ze statusu Małej Instytucji Płatniczej - ale i z dbałości o bezpieczeństwo zgromadzonych środków. 

Gdy łączne saldo tPay i PayPal przekroczy 8000 zł, system automatycznie zgłosi wypłatę środków (liczy się tu saldo łączne - np. gdy saldo tPay wynosi 6000 zł, a saldo PayPal 3000 zł, środki zostaną automatycznie zgłoszone do wypłaty). Automatyczna wypłata środków powyżej 8000 ignoruje system wypłat ręcznych. 

Ważne! Ten mechanizm nie obejmuje wypłat środków otrzymanych za pomocą MangPay i iMoje (te metody płatności obsługiwane są przez indywidualne mechanizmy wypłat).