Aktywacja profilu nie jest równoznaczna z rozpoczęciem możliwości zarabiania. Każdy Autor musi przejść dodatkową weryfikację danych w tej zakładce. 

Do momentu jej zakończenia progi będą zablokowane, a na profilu będzie się wyświetlała informacja o włączeniu wizytówki.

Więcej szczegółów o weryfikacji znajduje się tutaj:  Jak przejść dodatkową weryfikację?