1. Wejdź na stronę Dodatkowej weryfikacji - Kliknij przycisk „Osoba fizyczna”.

2. W pierwszej kolejności wypełnij podstawowe dane: 

 1. imię 
 2. nazwisko 
 3. email 
 4. kraj zamieszkania (do wyboru z rozwijanej listy) 
 5. data urodzenia – w formacie rok-miesiąc-dzień, np. 1988-07-23 
 6. seria i numer dowodu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu (prawo jazdy nie zalicza się do dokumentów potwierdzających tożsamość)
 7. narodowość (do wyboru z rozwijanej listy)


3. Następnie uzupełnij dane zamieszkania: 

 1. ulica i numer mieszkania lub domu 
 2. kod pocztowy 
 3. miasto 
 4. kraj (do wyboru z rozwijanej listy)


4. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych – jeśli wszystko się zgadza wciśnij przycisk „Przejdź do kroku 3” na dole strony. 

Ważne! Sprawdź, czy autokorekta nie zmieniła którejś z wpisanych informacji!


5. Zostaniesz przeniesiony do modułu wgrywania dokumentów:


6. Po wgraniu dokumentów wciśnij znajdujący się w prawym dolnym rogu przycisk „Przejdź do podsumowania”.

7. Przed wysyłką pojawi się podsumowanie - sprawdź poprawność danych, a jeśli coś się nie zgadza, cofnij się i popraw dane.

8. Po wysłaniu wniosku pojawi się komunikat o oczekiwaniu na weryfikację: