1. Wejdź na stronę https://patronite.pl/my-profile/kyc - pojawi się taki widok:
2. Kliknij przycisk „Jako osoba fizyczna”3. W pierwszej kolejności wypełnij podstawowe dane:

a) imię

b) nazwisko

c) email

d) narodowość (do wyboru z rozwijanej listy)

e) kraj zamieszkania (do wyboru z rozwijanej listy)

f) data urodzenia – w formacie rok-miesiąc-dzień, np. 1988-07-23

g) seria i numer dowodu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu (prawo jazdy nie zalicza się do dokumentów potwierdzających tożsamość)
4. Następnie uzupełnij dane zamieszkania:

a) ulica i numer mieszkania lub domu

b) kod pocztowy

c) miasto

d) kraj (do wyboru z rozwijanej listy)5. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych – jeśli wszystko się zgadza wciśnij przycisk „Zapisz” na dole strony

 

Ważne! Sprawdź, czy autokorekta nie zmieniła którejś z wpisanych informacji!6. Zostaniesz przeniesiony do modułu wgrywania dokumentów:a) wpisz nazwę dokumentu: paszport lub dowód osobisty

b) kliknij „Wybierz plik” i wybierz zdjęcie odpowiedniego dokumentu

c) kliknij przycisk „Dodaj” – dopiero wtedy zdjęcie zostanie zapisane

 

Ważne! Na raz można dodać tylko jeden plik! Jeśli chcesz wstawić więcej niż jeden plik (np. zdjęcie drugiej strony dowodu) musisz powtórzyć całą procedurę z punktu 67. Po wgraniu dokumentów wciśnij pulsujący przycisk na górze strony „Wyślij do weryfikacji”Po wysłaniu wniosku pojawi się komunikat o oczekiwaniu na weryfikację: