1. Wejdź na stronę Dodatkowej weryfikacji - pojawi się taki widok:


2. Kliknij przycisk „Jako osoba fizyczna”.


3. W pierwszej kolejności wypełnij podstawowe dane: 

 1. imię 
 2. nazwisko 
 3. email 
 4. narodowość (do wyboru z rozwijanej listy) 
 5. kraj zamieszkania (do wyboru z rozwijanej listy) 
 6. data urodzenia – w formacie rok-miesiąc-dzień, np. 1988-07-23 
 7. seria i numer dowodu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu (prawo jazdy nie zalicza się do dokumentów potwierdzających tożsamość)


4. Następnie uzupełnij dane zamieszkania: 

 1. ulica i numer mieszkania lub domu 
 2. kod pocztowy 
 3. miasto 
 4. kraj (do wyboru z rozwijanej listy)


5. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych – jeśli wszystko się zgadza wciśnij przycisk „Zapisz” na dole strony. 

Ważne! Sprawdź, czy autokorekta nie zmieniła którejś z wpisanych informacji!


6. Zostaniesz przeniesiony do modułu wgrywania dokumentów:

 1. wpisz nazwę dokumentu: paszport lub dowód osobisty 
 2. kliknij „Wybierz plik” i wybierz zdjęcie odpowiedniego dokumentu 
 3. kliknij przycisk „Dodaj” – dopiero wtedy zdjęcie zostanie zapisane

Ważne! Na raz można dodać tylko jeden plik! Jeśli chcesz wstawić więcej niż jeden plik (np. zdjęcie drugiej strony dowodu) musisz powtórzyć całą procedurę z punktu 6.


7. Po wgraniu dokumentów wciśnij pulsujący przycisk na górze strony „Wyślij do weryfikacji”.


8. Po wysłaniu wniosku pojawi się komunikat o oczekiwaniu na weryfikację: