1. Wejdź na stronę https://patronite.pl/my-profile/kyc - pojawi się taki widok: 

2. Kliknij przycisk „Jako osoba prawna”

3. W pierwszej kolejności wypełnij podstawowe dane reprezentanta firmy, który zajmuje się profilem:

a) imię

b) nazwisko

c) email

d) narodowość (do wyboru z rozwijanej listy)

e) kraj zamieszkania (do wyboru z rozwijanej listy)

f) data urodzenia – w formacie rok-miesiąc-dzień, np. 1988-07-23

g) seria i numer dowodu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu (prawo jazdy nie zalicza się do dokumentów potwierdzających tożsamość)

4. Następnie uzupełnij dane zamieszkania reprezentanta:

a) ulica i numer mieszkania lub domu

b) kod pocztowy

c) miasto

d) kraj (do wyboru z rozwijanej listy)

5. Teraz wypełnij dane firmy:

a) rodzaj działalności

b) pełna nazwa firmy

c) email firmowy

d) numer NIP lub KRS firmy

e) data rejestracji – dzień, miesiąc i rok

6. Później uzupełnij adres biura:

a) ulica i numer mieszkania lub domu

b) kod pocztowy

c) miasto

d) kraj (do wyboru z rozwijanej listy)

7. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych – jeśli wszystko się zgadza wciśnij przycisk „Zapisz” na dole strony

 

Ważne! Sprawdź, czy autokorekta nie zmieniła którejś z wpisanych informacji!

8. Zostaniesz przeniesiony do modułu dodawania dokumentów:

a) wpisz nazwę dokumentu: paszport lub dowód osobisty oraz wyciąg CEIDG lub KRS

b) kliknij „Wybierz plik” i wybierz zdjęcie odpowiedniego dokumentu

c) kliknij przycisk „Dodaj” – dopiero wtedy zdjęcie zostanie zapisane

 

Ważne! Na raz można dodać tylko jeden plik! Jeśli chcesz wstawić więcej niż jeden plik (np. zdjęcie drugiej strony dowodu) musisz powtórzyć całą procedurę z punktu 6

 

Ważne 2! Jeśli osoba prowadząca konto nie widnieje w dokumentach (KRS lub CEIDG) konieczne będzie przesłanie upoważnienia do prowadzenia konta podpisane przez Prezesa organizacji/spółki etc.

9. Po wgraniu dokumentów wciśnij pulsujący przycisk na górze strony „Wyślij do weryfikacji”

10. Po wysłaniu wniosku pojawi się komunikat o oczekiwaniu na weryfikację: