Jeśli wniosek został wypełniony nieprawidłowo, przesłane dokumenty nie są kompletne, itd. wniosek zostanie odesłany do poprawek – na dole pojawi się czerwony komentarz:


1. Jeśli dane wymagają poprawy/uzupełnienia kliknij przycisk „edytuj”


2. Po zmianie danych kliknij przycisk „Zapisz” na dole strony


3. Teraz musisz wgrać dokumenty – nie przechowujemy ich, dlatego wymagane jest ich ponowne wysłanie

a) wpisz nazwę dokumentu: paszport lub dowód osobisty oraz wyciąg CEIDG lub KRS

b) kliknij „Wybierz plik” i wybierz zdjęcie odpowiedniego dokumentu

c) kliknij przycisk „Dodaj” – dopiero wtedy zdjęcie zostanie zapisane

 

Ważne! Na raz można dodać tylko jeden plik! Jeśli chcesz wstawić więcej niż jeden plik (np. zdjęcie drugiej strony dowodu) musisz powtórzyć całą procedurę z punktu 6

 

Ważne 2! Jeśli osoba prowadząca konto nie widnieje w dokumentach (KRS lub CEIDG) konieczne będzie przesłanie upoważnienia do prowadzenia konta podpisane przez Prezesa organizacji/spółki etc.

4. Po wgraniu dokumentów wciśnij pulsujący przycisk na górze strony „Wyślij do weryfikacji”5. Po wysłaniu wniosku pojawi się komunikat o oczekiwaniu na weryfikację: