Jeśli wniosek został wypełniony nieprawidłowo, przesłane dokumenty nie są kompletne, itd. wniosek zostanie odesłany do poprawek – na dole pojawi się czerwony komentarz:


1. Jeśli dane wymagają poprawy/uzupełnienia kliknij przycisk „Edytuj dane” lub Dodaj dokumenty.


2. Po zmianie danych kliknij przycisk „Przejdź do kroku 3” na dole strony.


Ważne! Jeśli osoba prowadząca konto nie widnieje w dokumentach (KRS lub CEIDG) konieczne będzie przesłanie upoważnienia do prowadzenia konta podpisane przez Prezesa organizacji/spółki etc.


4. Po wgraniu dokumentów wciśnij przycisk na dole strony „Przejdź do podsumowania”. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, wyślij wniosek do weryfikacji.


5. Po wysłaniu wniosku pojawi się komunikat o oczekiwaniu na weryfikację. Gdy weryfikacja zostanie zatwierdzona, pojawi się taki komunikat: