Nie, progi nie mogą być utworzone w innej walucie niż PLN, ponieważ cały proces płatności odbywa się w złotówkach.