Tak, możesz założyć konto Autora pod warunkiem, że: 

  • prowadzisz projekt w języku polskim i skierowany do Polaków 
  • posiadasz polskie konto bankowe
  • posiadasz dokument tożsamości wydany przez polski urząd (paszport, Karta Pobytu, itp.) 

Jednak zastrzegamy sobie indywidualną weryfikację każdego Autora i możliwość odrzucenia profilu.