Najlepiej zużyć go jak najszybciej - zyskasz przywileje Patrona, a Autor - finansowe wsparcie! Co do zasady, obdarowana osoba powinna zużyć kupon w ciągu trzech miesięcy od daty jego zakupu. Następnie (zgodnie z wyborem kupującego) następuje udostępnienie kuponu Autorowi lub zwrot środków na konto nabywcy kuponu.