Nie. Kupony są przypisane do konkretnego Autora i konkretnego progu.