• 'Nieopłacony' - kupon nie został opłacony lub oczekuje na płatność
  • 'Opłacony' - kupon został opłacony i można go wykorzystać
  • 'Anulowany' - kupon został anulowany z powodu braku płatności
  • 'Wykorzystany' - kupon został wykorzystany do aktywacji subskrypcji 
  • 'Przedawniony' - termin ważności kuponu upłynął
  • 'Zwrócone środki' - środki za zakup kuponu zostały zwrócone na konto kupującego