Aby wylogować się z aplikacji, należy:

1. Kliknąć w "Ustawienia"

2. Kliknąć w opcję "Wyloguj się"

3. Po poprawnym wylogowaniu wyświetli się komunikat: