Jeśli chcesz udostępnić Patronom pliki, które będą mogli pobrać i otworzyć w dowolnym momencie, to ta funkcjonalność jest skierowana do Ciebie! W ten sposób możesz przekazywać Patronom nagrody lub informacje, do których powinni mieć stały dostęp.

Pliki można udostępnić w formatach:

- .JPG
- .PNG
- .PDF
- .DOC
- .DOCX
- .XLS
- .XLSX

Jak dodać plik dla Patronów?

1. Wchodzimy w zakładkę Strefa Autora → "Pliki dla Patronów". 

W tym miejscu widoczny jest panel Pliki, w którym: 

  • dodasz nowy plik;
  • sprawdzisz wykorzystaną przestrzeń;
  • sprawdzisz dostępną przestrzeń;
  • sprawdzisz wykorzystany transfer;
  • sprawdzisz transfer miesięczny.

W tej zakładce możesz również sortować dodane pliki poprzez trzy filtry:

a. Wszystkie (wszystkie dodane pliki)
b. Dla wszystkich Patronów
c. Dla konkretnych progów

2. Kliknij "Dodaj nowy plik"

3. Wstaw plik klikając lub przeciągając plik w przeznaczone do tego pole.

4. Wstaw tytuł pliku i opis.

5. Zaznacz kto będzie mógł pobrać plik. Do wyboru są dwie opcje:

  • Wszyscy Patroni

  • Patroni wspierający określoną kwotą

Ważne! Po wyborze widoczności plików dla Patronów wspierających określoną kwotą, możesz wybrać zestaw progowy dla danego pliku, dodać nowy lub edytować już istniejący. Zestawy progowe to narzędzie, które pozwala na tworzenie puli progów i używanie ich w ramach części funkcjonalności dostępnych na Patronite.pl. Więcej informacji o zestawach progowych znajdziesz tutaj.

6. Kliknij "Zapisz"

Udostępnione dla Patronów pliki wyświetlą się na ich profilu w zakładce: Pliki od Autorów

Ważne! Plik możesz załączyć w poście, dodając bezpośredni link do pliku w treści posta.