Zmiana numeru konta jest możliwa wyłącznie poprzez wiadomość mailową na: kontakt@patronite.pl

Ważne! Zgodnie z regulaminem Patronite.pl numer konta bankowego podany do zmiany musi być polski!