Gdy zdecydujesz się zaaplikować do kampanii, Marka zostanie powiadomiona o nowej ofercie.

Ważne! Po złożeniu oferty masz możliwość korespondencji z Marką na stronie Twojej oferty.