Jeśli chcesz dodać dedykowane zdjęcia do jednego lub wielu progów:

1) Przejdź do sekcji Progi w swoim panelu Autora

2) Kliknij "edytuj" w oknie progu, który chcesz zmienić

3) W polu edycji kliknij w ikonę, która pozwala wysłać obrazek - a następnie wybierz zdjęcie, które chcesz dołączyć do progu. Dostosuj je, następnie kliknij "dodaj". 

4) Teraz możesz zapisać próg ze zdjęciem - lub, jeśli jest to próg w którym znajdują się aktywni Patroni, wysłać do akceptacji zgłoszenie zmiany progu.

5) Gotowe! Zdjęcie powinno poprawnie dodać się do progu.

Porada: Jeśli chcesz w specjalny sposób wyróżnić któryś z progów, skorzystaj z opcji "Polecany próg".