Patron może wyświetlać się zarówno na liście aktywnych, jak i nieaktywnych z uwagi na mechanikę działania platformy.

Gdy Patron anuluje swoją subskrypcję, przenoszony jest na listę nieaktywnych Patronów. Jednakże, do momentu zakończenia okresu rozliczeniowego (czyli do czasu, gdy upłynie termin opłaconej subskrypcji), Patron nadal będzie widoczny na liście aktywnych Patronów. 

Jest to spowodowane tym, że choć zrezygnował z subskrypcji, to w ramach wcześniej opłaconego okresu ma dostęp do korzyści związanych z subskrypcją. Dopiero po zakończeniu tego okresu zostanie całkowicie przeniesiony na listę nieaktywnych Patronów.