Mecenasem instytucjonalnym zazwyczaj jest podmiot gospodarczy (przedsiębiorstwo, organizacja etc.), który decyduje się na objęcie wsparciem poszczególnych Twórców.