Jako Mała Instytucja Płatnicza (zarejestrowana przez KNF) jesteśmy zobligowani do wykonywania obowiązków, związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Warto podkreślić, że Crowd8 sp. z o.o. nie gromadzi danych, a jedynie prowadzi proces ich weryfikacji.

Działalność na Patronite.pl wiąże się z przekazywaniem funduszy, do naszych obowiązków zatem należy potwierdzenie, że nikt nie podszywa się pod danego Twórcę. Bezpieczeństwo i wypełnianie przepisów prawa są tu priorytetowe. Musimy posiadać możliwie wiele metod kontaktu z Autorem (w przypadku np. gdy otrzyma mecenat lub konieczne będą pilne zmiany w profilu).

Dane Autora nie są widoczne dla Patronów! Zobaczą oni jedynie to, co znajduje się na publicznym profilu Patronite. Z kolei dane, podane na koncie Patrona, ułatwiają kontakt ze strony Autorów - podstawową sprawą jest podanie poprawnego maila (to główny kanał kontaktu Autor-Patron), ale także np. imienia i nazwiska (to ważne np. w kontekście nagród, jak wymienianie Patronów na planszy końcowej w filmie).

Wszystkie dane są szyfrowane i bezpiecznie przechowywane, zachowujemy w tym zakresie najwyższą ostrożność.