Nie można zmienić dnia pobrania pieniędzy w trakcie aktywnej subskrypcji. Jedyną możliwością jest anulowanie obecnego wsparcia i rozpoczęcie go na nowo w odpowiadającym nam dniu.