Informacja ta nie dotyczy naszej subskrypcji, a tego, w jaki sposób Tpay przekazuje pieniądze Autorowi. Najłatwiej będzie to wytłumaczyć na przykładzie:

Wybraliśmy próg 10 zł i opłacamy go z góry na 3 miesiące, czyli 1 lipca wpłaciliśmy 30 zł. Nasza subskrypcja jest aktywna do 1 października. Natomiast nasze wsparcie przekazywane jest Autorowi w 3 transzach: 

  1. 1 lipca - 10 zł 
  2. 1 sierpnia - 10 zł (tej kwoty dotyczy informacja „Następne pobranie”) 
  3. 1 września - 10 zł 

W tym czasie nie zostaną pobrane żadne dodatkowe kwoty. Jeśli chcemy zachować ciągłość wsparcia, musimy wpłacić pieniądze przed 1 października – najlepiej zrobić to ok. 5-7 dni wcześniej, ponieważ pod koniec okresu subskrypcji możliwość przedłużenia będzie zablokowana (żeby wyeliminować błędy jak np. podwójne pobranie).