Minimalna kwota wypłaty środków z Programu Poleceń Patronite to 1 zł. Wypłaty realizowane są 15 dnia każdego miesiąca. 


UWAGA! Pamiętaj, że na razie do programu mogą dołączać jedynie firmy, spółki i organizacje - do wypłaty środków konieczna jest możliwość wystawiania faktury. 

 

Sposób realizowania wypłat


Po przekroczeniu kwoty 1 zł, Autor wlicza się do puli wypłat. W sekcji Programu może zgłosić do wypłaty kwotę wyższą niż 1 zł. Po wpisaniu kwoty i kliknięciu przycisku “Zgłoś wypłatę”, środki zostają zablokowane do wypłaty.Ryc. 1 Saldo, moduł wypłaty Warunkiem ich wypłacenia jest dostarczenie przez Autora faktury elektronicznej/skanu faktury. 


Autor może to zrobić za pomocą dedykowanego modułu: 

Ryc. 2  Sekcja, w której Autor może wysłać fakturę na kwotę, zablokowaną do wypłaty 

Faktura trafia do systemu, administratorzy weryfikują ją w terminie do dwóch dni roboczych. 


Jeśli faktura zostanie zaakceptowana, środki przekazywane są do wypłaty, a następnie wypłacane na konto Autora; naturalnie “odblokowuje się” możliwość zgłoszenia kolejnej wypłaty (jeśli tylko saldo przekracza 1 zł) 


Jeśli faktura zostanie odrzucona, Autor otrzymuję informację mailową (wraz z opisem problemu, który spowodował odrzucenie faktury). Odrzucenie powoduje anulowanie całego procesu (i odblokowanie kwoty). 

Jeśli Autor chce jeszcze raz zablokować środki i wysłać fakturę, musi powtórzyć proces. (również w przypadku, gdy samodzielnie przerwie proces i odblokuje środki przez kliknięcie przycisku “rezygnuję ze zgłoszonej wpłaty”).


Jeśli faktura spełnia warunki faktury elektronicznej, Autor zaznacza to w wyznaczonym miejscu. 


Jeśli uploadowany został skan “klasycznej faktury”, Autor musi wysłać jej fizyczny egzemplarz na adres, wskazany w sekcji.