Po pierwsze - koniecznie daj nam znać, pisząc na kontakt@patronite.pl 


Jeśli Autor A udowodni, że faktycznie zaprosił innego Autora B, a np. z powodów technicznych nie doszło do powiązania kont, możliwe jest administracyjne ustanowienie takiego powiązania. 


Konieczne jest jednak rozpoczęcie procedury reklamacyjnej, dostarczenie dowodów (screeny maili, rozmów w komunikatorze etc.) i uzyskania potwierdzenia od zaproszonego Autora. 


Po poprawnym zweryfikowaniu danych, Patronite powiąże w systemie konta Autora zapraszającego i zaproszonego.


Jednak wówczas i tak będzie powiązanie będzie obowiązywać 6 miesięcy od momentu startu profilu Autora B (a nie od daty uruchomienia powiązania kont). Co oczywiste - nie ma możliwości “dopisywania” Autorowi A powiązań z profilem B, który był uruchomiony dawniej niż 6 miesięcy od momentu zgłoszenia chęci powiązania.