Wszystkie dane przechowywane są z wykorzystywaniem systemów informatycznych, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa. Dbamy o użytkowników i poświęcamy sporo uwagi temu aspektowi funkcjonowania Patronite!