Wszystkie dane przechowywane są z wykorzystywaniem systemów informatycznych, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa. Dbamy o użytkowników i poświęcamy sporo uwagi temu aspektowi funkcjonowania Patronite! Dane Autorów (imię, nazwisko, dane finansowe, adres etc.) nie są widoczne dla Patronów - osoby trzecie zobaczą jedynie informacje, widoczne na publicznym profilu. 


Patron może zdecydować się na opcję wsparcia anonimowego, ukrywając wyświetlanie swojego profilu Patrona w sekcji “Najnowsi Patroni”: Czy mogę wspierać Autorów anonimowo? 


Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przetwarzamy Twoje dane, zajrzyj do tej sekcji: Szanujemy Twoją prywatność.