Po aktywacji konta w profilu Autora pojawia się prośba o weryfikację ( https://patronite.pl/my-profile/kyc)

1. Dlaczego muszę się zweryfikować?

W skrócie: Patronite jest pierwszą spółką, działającą na rynku cyklicznych płatności społecznościowych, która uzyskała status Małej Instytucji Płatniczej i działa w zgodzie z nowymi dyrektywami UE w tym zakresie (PSD2). W związku z tym, musimy sprostać wymogom formalnym i poprosić Was o dodatkowe dane. Pełne uzasadnienie znajduje się w tym artykule: https://patronite.pl/post/10186/wazne-ruszyla-dodatkowa-weryfikacja-danych-dla-autorow

2. Jakie dane muszę uzupełnić:

a) osoba fizyczna: do weryfikacji potrzebny będzie skan (zdjęcie) dowodu osobistego lub paszportu (Ważne! Prawo jazdy nie jest dokumentem weryfikującym tożsamość!)

 • Imię
 • Nazwisko
 • Email
 • Obywatelstwo
 • Miejsce zamieszkania
 • Data urodzenia
 • Numer dokumentu
 • Adres


b) osoba prawna: do weryfikacji potrzebny będzie skan (zdjęcie) dowodu osobistego lub paszportu osoby prowadzącej konto oraz wyciąg z KRS lub CEIDG

- dane osoby prowadzącej profil:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Email
 • Obywatelstw
 • Miejsce zamieszkania
 • Data urodzenia
 • Numer dokumentu
 • Adres


Ważne! Jeśli osoba prowadząca konto nie widnieje w dokumentach (KRS lub CEIDG) konieczne będzie przesłanie upoważnienia do prowadzenia konta podpisane przez Prezesa organizacji/spółki etc.

- dane organizacji:

 • Typ organizacji
 • Nazwa firmy
 • Email firmy
 • NIP lub KRS
 • Data rejestracji
 • Adres


Uwaga! Patronite nie przechowuje przesłanych dokumentów – wszystkie skany są kasowane zaraz po zakończeniu weryfikacji!


3. Nie chcę wysyłać skanu dowodu – co zrobić?

Dostępne są alternatywne metody weryfikacji – w tej sprawie prosimy o wiadomość na kontakt@patronite.pl!

 

Wszystkie szczegóły odnośnie weryfikacji znajdują się w tym artykule: https://patronite.pl/post/10186/wazne-ruszyla-dodatkowa-weryfikacja-danych-dla-autorow