Dodatkowa weryfikacja to proces ustalenia danych beneficjenta, który ma zapewnić bezpieczeństwo transakcji oraz przeciwdziałanie niepożądanym sytuacjom. 

Weryfikację można przejść jako osoba fizyczna, czyli osoba występująca we własnym imieniu lub prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oraz jako osoba prawna, czyli jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają osobowość prawną. Więcej na temat podmiotów prawa cywilnego znajdziesz w tym artykule

Poniżej znajdziesz informacje, w jaki sposób zweryfikować swoje konto:

  1. Dodatkowa weryfikacja jako osoba fizyczna
  2. Dodatkowa weryfikacja jako osoba prawna
  3. Mój wniosek o weryfikację został odesłany do poprawy. Co zrobić?